ABD Ambargosuna Rağmen TİAD İhracatı Yüzde 26.5 Arttırdı.

TAKIM TEZGAHI İHRACATÇILARININ HEDEFİ

KÜRESEL EKONOMİNİN YENİ DEVLERİ

Takım tezgahı ihracatçıları, ABD ile yaşanan karşılıklı ambargoya rağmen ihracatlarını artırmayı başardı. TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, yılın ilk yarısında ABD’ye yapılan ihracatın yüzde 12.6 düştüğünü ancak, yeni pazarlarla bunu telafi ederek toplam ihracatı yüzde 26.5 artırdıklarını söyledi. Aydoğdu ayrıca, gelecek dönemde küresel ekonomimi en büyük oyuncuları arasında yer alması beklenen Çin, Meksika, Hindistan ve Brezilya’yı ihracat için hedef Pazar olarak belirlediklerini söyledi.

Türkiye ‘100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında yeni bir ekonomik atağa kalktı. Yüzlerce projenin dahil olduğu eylem planı kapmasında ihracatçıların yeni pazarlar keşfetmesine olanak sağlayacak destekler de yer alıyor. Türkiye’deki makine ve takım tezgahı üreticileri de bu kapsamda yeni pazarlar bulmak adına kolları sıvadı. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, son dönemde küresel çapta yaşanan ekonomik savaşın, krizler yarattığı gibi bazı fırsatlar da doğuracağını belirterek, “Sektörümüz oldukça güçlü durumda. Ülkeler arası yaşanan siyasi krizlerin ekonomik boyuta taşınması, kimsenin arzu ettiği bir durum değil. Ancak her türlü durumla başa çıkabilmemiz ve bunu avantaja çevirebilmemiz gerekiyor” dedi.

İHRACATIMIZ YÜZDE 26.5 ARTTI

Takım tezgahları sektöründe ABD ile karşılıklı olarak uygulanan ambargoların sektöre çok büyük bir etkisi olmadığını söyleyen Aydoğdu “2018 yılının ilk 6 ayında ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 12.6’lık bir düşüş yaşandı. Ancak, diğer ülkelere olan ihracatın artışı ile bu düşüşün etkisi hissedilmedi. Takım tezgahlarının toplam ihracatı ilk 6 ayda yüzde 26.5 artış gösterdi. ABD’den yapılan ithalatta 2018 yılının ilk yarısında yüzde 27.8’lik bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş AB ülkeleri, Japonya, Kore ve Tayvan menşeili makinalarla tolere edildi. İthalatta da ihracata benzer şekilde ilk 6 aylık dönemde yüzde 24,4’lük bir artış gerçekleşti. Bu iki gösterge de Türkiye imalat sanayinin güçlendiğine ve büyüdüğüne işaret etmektedir” diye konuştu.

ÜRETİM KALİTESİ İLE AVANTAJLIYIZ

Türkiye’nin takım tezgahı üretimi konusunda avantajlı olduğunu söyleyen Aydoğdu “Hedef pazarların ihtiyacı, Türkiye’nin üretim konusunda elinin güçlü olduğu sac işleme ve şekillendirme makinaları alanında bulunuyor. Bu alanda kalite/fiyat dengesine bakıldığında Türkiye avantajlı pozisyonda” diye konuştu. ABD pazarının ambargo uyguladığı ülkelere Türk ihracatçılarının girebileceğini söyleyen Aydoğdu “ABD’nin hem AB ülkeleri ile hem de komşuları olan Kanada, Meksika ve diğer Güney Amerika ülkeleri ile olan sorunları iyi analiz edilip gerekli adımlar atılabilirse Türk makina ihracatçıları için ciddi bir avantaj sağlanabilir” açıklamasını yaptı.

ÇİN, MEKSİKA VE HİNDİSTAN

Takım tezgahları üretici ve ihracatçılarının hedef olarak gördüğü pazarlardan bahseden TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu şunları söyledi: İhracatta ilk 5’te yer alan Rusya, Polonya, Almanya, ABD ve Kanada’daki payımızı artırmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu ülkelere ek olarak ülkelerin sektörel potansiyelleri göz önüne alındığında Meksika, Brezilya, Hindistan ve Çin hedef pazar olarak görüyoruz. Meksika’nın takım tezgahları tüketimi yaklaşık 3 milyar dolar civarında. Meksika’nın takım tezgahları ithalatı yaptığı ülkelere bakıldığında da en büyük payı ABD ve Japonya almaktadır. Sac işleme ve şekillendirme makineleri başta olmak üzere en büyük hedef pazarlardan biridir. Yine Brezilya, özellikle pres, abkant ve panç tezgahlarını ithal etmektedir. Takım tezgahları ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını sac işleme ve şekillendirme makineleri oluşturmaktadır. Hindistan’ın yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ithalat yaptığı göz önüne alındığında, özellikle yerli üreticilerimiz için ciddi bir pazar olacaktır. Çin ise bu ülkeler arasında en büyük pazara sahip olandır. Takım tezgahları ithalatında Çin’in özellikle Chongqing, Hubei ve Shaanxi bölgeleri öne çıkmaktadır.”